Lednové číslo časopisu Krkonoše - ; Jizerské hory

Měsíčník o přírodě a lidech vydává již čtvrté desetiletí Správa Krkonošského národního parku. Od roku 2002 je pravidelně osm stran věnováno také Jizerským horám.

Anotaci právě vycházejícího lednového čísla můžete nalézt zde