Světový den lesů - 21. březen

Zachovat les potomstvu - pravděpodobně z toho důvodu vznikla iniciativa, která určila 21. březen za Světový den lesa.

Česká republika patří k zemím s vysokou lesnatostí. Lesní pozemky pokrývají v současné době 2 649 147 ha, což představuje 33,7 % z celkového území státu. Výměra lesů se od druhé poloviny 20. století soustavně zvyšuje. Mezi evropskými státy zaujímá tak Česká republika 12. místo v lesnatosti. V důsledku dlouhodobého zalesňování neúrodných zemědělských pozemků se plocha lesů postupně zvětšuje - ročně asi o 700 ha.

Les je obnovitelný přírodní zdroj, který má nezastupitelné funkce:

Česká republika je na 5. místě v rámci zemí EU ve výši zásob dřeva na hektar (264 m3/ha) a na 11. místě mezi zeměmi světa. Vysoké zásoby máme nejenom díky vhodnému klimatu, ale hlavně díky minulým generacím lesníků, kteří pro nás vypěstovali lesy bohaté na kvalitní dřevo. Do dřeva se ukládá oxid uhličitý z atmosféry. Pokud dřevo využijeme na stavby a výrobky, uložíme tak uhlík bezpečně na další dlouhá desetiletí.

Lesy hrají elementární roli pro životní prostředí na Zemi, zvyšují vlhkost vzduchu, tvoří přirozenou bariéru větru, zmírňují horko, mráz a sucho a tak regulují klima, filtrují vzduch, brání erozi, akumulují a čistí vodu.

Jsou nenahraditelné, a proto si je chraňme!!

Další informace: