Cena Josefa Vavrouška

Nadace Partnerství a Nadace Charty 77 vyhlašují patnáctý ročník soutěže o Cenu Josefa Vavrouška. Cena je udělována jednotlivcům a má zviditelnit konkrétní aktivity ve prospěch životního prostředí, které se tak mohou stát příkladem pro další.
Nominace do soutěže mohou lidé zasílat nejpozději do 30. dubna 2011.
Více informací naleznete na stránce www.nadacepartnerstvi.cz/vavrouseka v tiskové zprávě.

Kontakt:
Mgr. Zbyšek Podhrázský
Koordinátor programu
Nadace Partnerství, Enviromental Partnership for Sustainable Development
Údolní 33, 602 00 Brno, Czech Rep.
Tel.: (+420) 515 903 129
E-mail: zbysek.podhrazsky@nap.cz
Web: www.nadacepartnerstvi.cz