Výtvarná soutěž k Mezinárodnímu dni zvířat 2011

Již 14. ročník výtvarné soutěže, kterou již několikátý rok připravuje Centrum pro zvířata v nouzi Archa při Zoo Liberec ve spolupráci s Libereckým krajem, je tradičně určen žákům základních škol Libereckého kraje.

Soutěž je opět příležitostí k zamyšlení nad vztahem lidí a zvířat, a to jak pro samotné dětské umělce, tak pro návštěvníky výstavy nejlepších prací vystavených v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Letošní práce budou připraveny na téma: „Zvíře, kterým bych chtěl být...“

Uzávěrka příjmu prací je 16. září 2011.

Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne 7. října 2011 od 17.00 hod. v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Výstava bude k vidění od 7. do 31. října v suterénu knihovny.

Plakátek s soutěži najdete zde
Bližší propozice pak zde

Spoustu zajímavých informací o aktivitách hlavního organizátora najdete na www.zooliberec.cz/centrum-pro-zvirata-v-nouzi/

Kontakt:
Mgr. Lenka Čápová
Centrum pro zvířata v nouzi při Zoo Liberec
Ostašovská 570
460 01 Liberec
mob.: 722 091 921
e-mail: capova@zooliberec.cz