Dramatická výchova jako prostředek k začlenění environmentální výchovy do školní výuky

Čmelák - Společnost přátel přírody pořádá interaktivní seminář pro pedagogy ZŠ.

Seminář, který se koná 2. května 2011, je věnován praktickému využití dramatické výchovy ve školní výuce s příklady konkrétních aktivit.

Seminář je akreditován MŠMT a je pro účatníky ZDARMA.

Více informací naleznete v pozvánce.