Anenská sklářská slavnost na Jizerce

Již sedmý ročník slavnosti můžete navštívit v sobotu 23. července 2011 od 10.00 hod.

Na co se můžete těšit? Na ukázky sklářství i jiných tradičních řemesel, vystoupení folklórních souborů i loutkového divadla, příjezd výpravy historických kol z polského Orle, soutěže taneční i dřevorubecké, rýžování drahých kamenů či odlévání pytláckých kulí a řadu dalšího.

Mnohem více k akci najdete na http://www.csopjizerka.cz/anenska.html