Pozvánka na interaktivní seminář pro pedagogy ZŠ

Čmelák - Společnost přátel přírody pořádá zajímavý interaktivní seminář pro pedagogy ZŠ na téma: Přirozený proces učení aneb Jak žáky aktivně zapojit do výuky.

 Akce se uskuteční v termínu 7. 2. 2012 od 8:30 do 12:30 hod. v budově o. s. Čmelák na adrese Švermova 32, Liberec 10.

Chcete, aby se vaši žáci učili lépe, účinněji, se zaujetím a tak, jak to odpovídá jejich psychickým možnostem?

*Seminář Vám pomůže pochopit základní principy konstruktivistického modelu E-U-R (třífázového modelu učení), který napomáhá žákům lépe se zapojovat do výuky.
*Celá lekce bude zarámována praktickým příkladem přírodovědně zaměřené vyučovací hodiny s tematikou stromů.

Lektorkou semináře je Mgr. HANA ANTONÍNOVÁ HEGEROVÁ, zkušená učitelka českého jazyka a literatury, lektorka programu „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“.

Pozvánka

Přihláška

Účast je bezplatná. Seminář je akreditován MŠMT.
Účastníci ZDARMA dostanou metodiku ekovýchovného projektu zaměřeného na krajinu.

Přihlášky je možné zasílat do 30. 1. 2012.