Soví noc 2012

AOPK ČR - Správa CHKO Jizerské hory a Společnost pro Jizerské hory zvou všechny zájemce na tradiční akci Soví noc, která se koná ve dnech 20. a 21. dubna 2012 ve Středisku ekologické výchovy na Jizerce.  

Akce je určena převážně pro rodiče s dětmi ve věku od 5 let. Z kapacitních důvodů je nutno se předem přihlásit.

Více informací naleznete v pozvánce.

Kontakt:
Lenka Zadrobilová
Správa CHKO Jizerské hory
U Jezu 10
460 02 Liberec 4

telefon: 482 428 999
mobil: 721 323 149
fax: 482 428 998

e-mail:lenka.zadrobilova@nature.cz
http://www.jizerskehory.ochranaprirody.cz