Pozvání na výstavu - Život místo ústavu

Výstava Život v ústavu probíhá napříč Českou republikou v rámci mediální kampaně Ministerstva práce a sociálních věcí k transformaci sociálních služeb. V Libereckém kraji bude tato výstava probíhat od 1.února do 28.února 2013 v Obchodním centru Forum.

Jedná se o výstavu na podporu sociálních služeb v České republice, na které uvidíte působivé fotografie Jindřicha Štreita zachycující osudy lidí s postižením. Zároveň také můžete poznat blíže zařízení, která se do procesu trsnsformace zapojila v Libereckém kraji.

Pozvánka

Vernisáž výstavy proběhne 6. února 2013 od 11.30 hod za účasti zástupců MPSV a Libereckého kraje.