Krkonošské muzeum slaví 130 let

Sto třicáté výročí svého založení si připomíná Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí. Vzniklo v roce 1883 jako nejstarší instituce svého druhu v regionu. Výstava mapující nejdůležitější etapy historie muzea bude zahájena vernisáží v úterý 23. dubna 2013 16:30 v budově bývalého vrchlabského kláštera a potrvá do konce června.

„Výstava přibližuje zajímavou historii všech etap, kterými prošlo Krkonošské muzeum ve Vrchlabí,“ říká Jan Hřebačka, ředitel Správy KRKNAP, pod níž muzeum spadá. „Muzeum je naše rodinné stříbro a potvrzuje to i neutuchající zájem veřejnosti. Pokud se nám podaří zrealizovat všechny naše plány, které s ním máme, tak po rekonstrukci bude ještě větším lákadlem a jednou z největších atraktivit regionu,“ dodal.

Expozice je doslova naplněna zajímavými exponáty. „Návštěvníci uvidí například posledního krkonošského medvěda, cechovní poháry ale i Cypersovy nejstarší botanické a zoologické sběry. Z každého období tedy ty nejzajímavější věci,“ říká kurátor výstavy Jiří Louda.

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí vzniklo přičiněním Rakouského krkonošského spolku, který usiloval o turistické zpřístupnění Krkonoš, ale též o jejich ochranu a hlubší odborné poznání. Za tímto účelem byla nejprve roku 1881 založena spolková knihovna. Její správce průmyslník a přírodozpytec Viktor Cypers von Landrecy byl pověřen následně též vedením muzea, které spolek zřídil v roce 1883. Cypers ovšem nezačínal od nuly, neboť mohl navázat na přírodovědný kabinet manželů Kablíkových, který ve Vrchlabí působil v první polovině 19. století. Základem sbírek nově zřízeného Krkonošského muzea, nejstaršího v regionu, byly vlastní Cypersovy botanické, zoologické a mineralogické sběry. Významným milníkem bylo v roce 1920 sloučení spolkového a městského muzea a pak zejména rok 1966, kdy muzeum převzala Správa Krkonošského národního parku, silný zřizovatel s velkými plány. Výrazně se zlepšilo zpracování sbírek a po dokončení rekonstrukce i jejich uložení. Expoziční a výstavní plochy se rozšířily o tři historické domy na vrchlabském náměstí Míru. V 80. letech začaly práce na v té době zcela výjimečné audiovizuální ekologické expozici Kámen a život podle návrhu prof. Jana Jeníka a muzejního botanika RNDr. Jana Štursy. Expozice byla otevřena v roce 1984. K tematickému vyvážení stálých expozic přispělo roku 1995 otevření expozice Člověk a hory v ambitu kláštera a stálých výstav v historických domcích – v roce 1991 z historie turistiky v Krkonoších a v 2004 z dějin města Vrchlabí. Navíc dnes pořádá Krkonošské muzeum ve Vrchlabí krátkodobé výstavy ve třech dalších samostatných výstavních prostorách.

Kontakt:
Radek Drahný
tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
gsm: +420 737 209 900
e-mail: rdrahny@krnap.cz
www.krnap.cz, www.facebook.com/spravakrnap