Koncepce EVVO LK

Liberecký kraj zpracoval novou koncepci, která bude významně ovlivňovat podobu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v našem regionu.

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021-2030

Akční plán EVVO LK 2021-2023