Žabí festival 2014

Začátkem jara každoročně migrují tisíce žab do míst rozmnožování. Velkou překážkou jim ale jsou silnice, na kterých jich velké množství zahyne pod koly aut. Aby tomu tak nebylo, staví se jednoduché migrační bariéry, které zamezují vstupu obojživelníků na silnici. Od těchto zábran je pak lidé přemísťují do míst rozmnožování.

Pro návštěvníky Žabího festivalu bude opět připravena exkurze k Šolcovu rybníku, který se nachází mezi Oldřichovem v Hájích a Raspenavou. Zde si budou moci prohlédnout migrační bariéry i živé obojživelníky ve sběrných nádobách. Doprava od Ekocentra Oldřichov v Hájích bude zajištěna.

V areálu Ekocentra budou připraveny aktivity zaměřené na poznávání života obojživelníků a na jejich ochranu. Každý bude moci zjistit, jaká opatření se pro jejich ochranu dělají a jak můžeme my sami přispět. 

Akce v Ekocentru Oldřichov v Hájích proběhne v sobotu 22. března od 9.30 do 14.00 hod. 

Plakát akce můžete najít zde