Pozvání na přednášku - Návrat divokých koní

Ve čtvrtek 17. dubna 2014 od 18.00 hodin pořádá Správa KRNAP ve spolupráci s pražskou ZOO přednášku na téma: Návrat divokých koní - z pražské ZOO do mongolské Gobi. Akce se koná v KCEV Krtek Správy KRNAP ve Vrchlabí.

ZOO Praha se více jak osm desetiletí podílí na záchraně koně Převalského. V roce 1998 vyslala první koně do Mongolska a v transportech k posílení volně žijících stád nadále pokračuje. Více se dozvíte v přednášce Jaroslava Šimka z pražské ZOO, který přiblíží záchranu posledních divokých koní a prostředí mongolského národního parku Gobi.

Pozvánka

Vstupné: plné 30 Kč, zvýhodněné 20 Kč, rodinné 50 Kč

Vstupenky jsou slosovatelné.