Ekologická olympiáda žáků SŠ

U příležitosti oslav Dne Země 2006 proběhne v Novém Městě pod Smrkem od 21. do 24. dubna liberecké krajské kolo již 11. ročníku celostátní soutěže Ekologická olympiáda žáků středních škol.
Soutěžit budou tříčlenné hlídky studentů gymnázií, středních odborných škol a členů neziskových organizací ve středoškolském věku z celého Libereckého kraje. V teoretické části bude připraven test odborných znalostí. V praktické části budou družstva řešit terénní úkol v okolí Nového Města pod Smrkem. Budou připraveny besedy s odborníky a ekohry. „Víkendová akce pro studenty středních škol bude zaměřena na porovnávání znalostí a dovedností z oblasti ochrany přírody a péče o životní prostředí. V krajském kole, které se v Libereckém kraji koná podruhé, předpokládáme účast přibližně 60 studentů. Vítězné družstvo bude reprezentovat Liberecký kraj v národním kole,“ řekl k připravované akci Radim Zika, náměstek hejtmana pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky. Na přípravě krajského kola se vedle Libereckého kraje podílí 36. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody při Správě CHKO Jizerské hory, Správy CHKO Jizerské a Lužické hory, Občanské sdružení přátel Lužických hor a oblastní inspektorát Liberec státního podniku Lesy České republiky.