Návrat lososa obecného do českých řek byl opět podpořen vypouštěním plůdku

Český rybářský svaz ve spolupráci s CHKO Labské pískovce a Národním parkem České Švýcarsko vypustil 120 000 kusů plůdku lososa obecného na místa jeho přirozeného tření v řece Kamenici a jejích přítocích. Plůdek lososa obecného byl vypuštěn také na dolním toku Ještědského potoka v úseku mezi Stráží pod Ralskem a Žibřidicemi za účasti pracovníků AOPK ČR, Správ CHKO Jizerské hory a CHKO Lužické hory .

Životní cyklus lososa obecného vyžaduje průchodnost vodních toků během rybích migrací. Mladí jedinci lososa se po dvou letech od narození vydávají do moře, kde během jednoho až tří let dospívají a vrací se zpět do horních částí toků, aby se zde rozmnožili. V důsledku značného znečištění prostředí a výstavby bariér na vodních tocích z našich řek tento druh před šedesáti lety vymizel.

V rámci repatriačního programu Českého rybářského svazu jsou již 16 let vysazováni na vhodné úseky přítoků Labe, Kamenice, Ohře a Ploučnice odchovaní mladí jedinci lososa obecného – v jarním období plůdek, na podzim strdlice. Celkově bylo v Ústeckém a Libereckém kraji letos vypuštěno 200 000 kusů plůdku lososa. Repatriační program byl od roku 1999 financován z Programu péče o krajinu MŽP ČR, od roku 2009 je hrazen z Operačního programu Životní prostředí. Nedílnou součástí snah o navrácení lososa do českých řek je také zprůchodňování toků výstavbou rybích přechodů u jezů, zdymadel a dalších migračních překážek. Výsledkem je každoroční návrat a tření několika jedinců lososa. Dlouhodobým cílem repatriačního programu je zprůchodnění toků a navýšení početnosti rozmnožujících se dospělců do té míry, že dojde k obnovení populací lososa obecného v našich řekách bez závislosti na jeho umělém odchovu.

Na Ještědském potoce zatím není zpětný návrat lososů z daleké cesty do moře potvrzen, ale například do Kamenice se lososi  pravidelně vracejí. Proto šance, že se za čtyři roky vrátí do Ještědského potoka vytřít i několik letošních novorozenců, tu určitě je.

Další informace zde