Pozvání na přírodovědnou exkurzi do Černous

Suchopýr o.p.s. zve všechny zájemce na přírodovědnou terénní exkurzi na Frýdlantsko, při které vás provedou pracovníci libereckého střediska Agentury ochrany přírody a krajiny. Exkurze proběhne ve čtvrtek 29. 5. 2014 od 13 hodin.

Exkurze bude zaměřena na regionálně významné druhy rostlin a živočichů. Akce je zdarma a je určena nejen pedagogům, ale i ostatním zájemcům o poznávání přírody. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Pozvánka

Přihlášky a další informace:
Alena Hlídková
Suchopýr o.p.s.
463 31 Oldřichov v Hájích

e-mail: alena.hlidkova@suchopyr.cz
tel: 777 873 456