Liberecký kraj - nositel projektu ORSEJ

Liberecký kraj získal dotaci na projekt Regionální systém ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje. Projekt je ze 75% hrazen z Evropského sociálního fondu v ČR a z 25% z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky.

Na přípravě projektu se po více jak 1,5 roku podílela pracovní skupina složená z členů neziskových ekovýchovných organizací z celého Libereckého kraje a pracovníků krajského úřadu a liberecké Technické univerzity.

Projekt ORSEJ má návaznost na aktivity Libereckého kraje, které se od roku 2001 postupně rozšiřují. Podpora a rozvoj aktivit ke zvýšení stavu environmentálního vědomí a vzdělanosti obyvatel je jednou z priorit resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Libereckého kraje.

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo v březnu 2003 Krajskou koncepci ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje, kterou zpracovala široká pracovní skupina za koordinace Společnosti pro Jizerské hory o.p.s.


Dalšími aktivitami v oblasti ekologické výchovy Libereckého kraje jsou například: