Cenný rybník na Horním Maxově je opět v kondici

Správa CKHKO Jizerské hory obnovila Maxovský rybník v přírodní rezervaci Malá Strana. 

Jakmile ustane péče o jakoukoliv malou vodní nádrž, dílo se začne zanášet sedimentem a pustnout. Ne jinak tomu bylo s Maxovským rybníkem v přírodní rezervaci Malá Strana na Horním Maxově. Rybník vlastnil tehdejší Pozemkový fond, nyní je ve vlastnictví Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Jedná se o historické vodní dílo vybudované v první polovině 20. století. Zděná hráz byla vybudována z tehdy ručně opracovaných žulových kvádrů. Díky pozvolným břehům se do zátopy rybníka začal rozrůstat rašeliník, na němž se daří vzácné mokřadní vegetaci. Je tu jediné známé místo výskytu silně ohroženého všivce bahenního v Jizerských horách. Doprovází ho orchideje prstnatec májový a prstnatecFuchsův. U přítoku roste vzácná drobná rostlinka zdrojovka potoční.

Vzhledem k tomu, že na rybníce neprobíhalo intenzivní rybářské hospodaření, vysadili zde pracovníci Správy CHKO Jizerské hory chráněnou rybu střevli potoční, která v minulosti z našich řek mizela. Střevle se v rybníce začala rozmnožovat a populace se rozrůstala.

Idyla místa se narušila v roce 2012, kdy kvůli nefunkčnímu výpustnému zařízení začala hladina v rybníce nekontrolovaně klesat v závislosti na přítoku. Tím byla ohrožena mokřadní vegetace, která je na stálé hladině vody závislá. To bylo doprovázeno rychlejším zarůstáním rybníka a volná vodní hladina postupně mizela.

Správa CKHKO Jizerské hory ihned začala připravovat projekt na obnovu rybníka a koncem roku 2013 začaly stavební práce. Celý podzim a zimu probíhala oprava hráze, výpusti, bezpečnostního přelivu a samozřejmě šetrné odbahnění. Ze zátopy rybníka bylo vyvezeno téměř 400 metrů krychlových bahna. Museli jsme se vyrovnat s faktem, že rybniční sediment byl kontaminován látkami, které s největší pravděpodobností pochází z místních historických sklářských provozů. Proto nebylo možné využít sediment na zemědělské půdě a musel být odvezen na skládku odpadu.

Zajímavostí je, že při odbahňování bylo u hráze odkryto potrubí, které nejspíše sloužilo k vedení vody do místní brusírny skla. V nánosech bahna se také ukrýval zakonzervovaný dřevěný čep. Můžeme se jen domnívat, zda v minulosti třeba sloužil jako„špunt“ od výpustného zařízení, jak je to známo z jihočeských rybníků.

Celá stavební akce je v současnosti úspěšně za námi. Vodní nádrž je kompletně funkční a zároveň i bezpečná z hlediska povodní. Rybník je napuštěný a mokřadní vegetace se může dále rozvíjet. Možná se sem v budoucnu vydáte po naučné stezce, kterou kolem rybníka chce vybudovat město Lučany nad Nisou.

Kontakt:
Václav Šrédl
AOPK ČR - Správa CHKO Jizerské hory
a krajské středisko Liberec