Úspěšné vyhnízdění mláďat sokola stěhovavého a čápa černého na území CHKO Labské pískovce

V letošním roce Správa CHKO Labské pískovce a krajské středisko Ústí nad Labem prováděla monitoring hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků, zejména sokola stěhovavého a čápa černého na území Labských pískovců. 

V místech prokázaného zahnízdění na území CHKO Labské pískovce Správa dočasně uzavřela skalní objekty pro lezeckou veřejnost. S označením a hlídáním těchto objektů aktivně pomáhali horolezci ČHS díky koordinaci místní OVK, jmenovitě J. Pletichy.

Na monitorovaných lokalitách mohla mláďata sokolů a čápů černých v klidu dokončit svůj vývoj a rozlétla se do světa.

Na území Labských pískovců tak letos úspěšně vyhnízdilo minimálně 8 sokolů stěhovavých a 3 mláďata čápa černého.

Za úspěšné vyhnízdění chce Správa CHKO Labské pískovce poděkovat také návštěvníkům Labských pískovců a zejména horolezcům, kteří nechali hnízda ptáků během hnízdění v klidu a nerušili tak úmyslně jejich vývoj.

Děkujeme, že pomáháte chránit přírodu s námi.

Správa CHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem
Teplická 424/69, 405 02 Děčín
Tel.: +420 412 518 202

pracoviště Ústí nad Labem
Bělehradská 1308/17, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: + 420 475 220 525
+420 412 518 202 nebo +420 412 518 287
+420 412 518 929