Střediska ekologické výchovy

Ministerstvo životního prostředí spustilo přehledný web představující ekocentra z celé České republiky. Můžete zde nalézt informace o nabídce jednotlivých organizací a spoustu zajímavostí. Na webu jsou také střediska z Libereckého kraje. Podívejte se na www.ekocentra.cz.

Ekocentrum Armillaria Liberec

U Nisy 362/6, Liberec 46007

Tel.: +420 602 154 091, +420 777 171 876
E-mail: armillaria@volny.cz
Web: http://www.armillaria.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Květa Morávková

Ekocentrum Armillaria v Liberci nabízí a umožňuje jednotlivcům, rodinám, žákům MŠ, ZŠ i SŠ a odborných učilišť jednotlivé akce, semináře i pobytové akce s programem "na míru". V centru Liberce proti krajskému úřadu pořádáme přednášky pro veřejnost, poskytujeme poradenskou činnost, nabízíme regionální i tématické publikace a materiály (zdarma i k zakoupení).

Činnost ZO ČSOP Armillaria má za cíl posilovat ve společnosti odpovědnější vtźtah k životnímu prostředí v souladu s udržitelným rozvojem . Ekocentrum Armillaria je členem sítě Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

V rámci projektů i mimo ně pečujeme  o dvě naučné stezky (NS Vesecké údolí, NS Mojžíšův pramen - Císařský kámen),  o ca 15 zájmových lokalit a spolupracujeme s jejich vlastníky i s dalšími subjekty zejména v regionu. Snažíme se poskytovat kvalitní služby a pravidelnou nabídku akcí a aktivit v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

Služby a činnosti:

  • realizace dvoudenních ekologických prožitkových programů pro školní kolektivy a zájmové oddíly (v Jizerských horách, okolo chaty Hubertka)
  • pořádání osvětových i odborných akcí pro veřejnost, poznávacích exkurzí, besed, brigád a úklidových akcí v terénu 
  • realizace odborných projektů a programů (zejména pod ÚVR ČSOP a s podporou MŽP) - Biodiverzita, Invazní druhy, Pozemkové spolky, Recyklace odpadů aj.
  • realizace kampaní a pravidelných akcí - Clean up the World (jaro i podzim), Den Země, Den parků, Setkání s přírodou, Světový den ŽP, Den (či týden) stromů
  • komunikace s dalšími organizacemi realizujícími EVVO a ochranu přírody v regionu i po celé republice
  •  metodická a informační podpora při začleňování témat ochrany přírody a environmentální výchovy do výuky