I. konference neziskovek Libereckého kraje

Přijměte pozvání na I. konferenci nově vzniklé organizace Neziskovky Libereckého kraje, z.s, která se koná 20. listopadu 2014 v budově Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci.. Jedná se o organizaci, která si vzala za cíl propojit a sdružit neziskové organizace působící v Libereckém kraji, a to bez ohledu na oblast jejich činnosti.

Spolek Neziskovky Libereckého kraje, z.s. (zkráceně "NELI") vznikl jako zastřešující organizace pro neziskové organizace působící v Libereckém kraji.

Hlavním posláním je především obhajoba, prosazování, naplňování zájmů a potřeb neziskových organizací a dále osvětová a vzdělávací činnost. Jednáme nezávisle na místní, regionální či centrální veřejné správě, na jiných veřejnoprávních subjektech, politických stranách nebo komerčních subjektech.

Na konferenci se, prosím, registrujte přes uvedené webové stránky spolku: www.neli-lbc.cz

Pozvánka

Kontakt:

NEZISKOVKY LIBERECKÉHO KRAJE, z.s.

Ostašovská 146
46010 Liberec XXII

+420 777 793 339

neli@neli-lbc.cz